Vad förväntas av DIG?

Vad förväntas av DIG?

Stuttgart 2011
  • Är positiv och tycker om att sjunga

 

  • Kan sjunga rätt toner och hålla din stämma utan noter

 

  • Är beredd att jobba så att du kan din stämma utantill i varje sång

 

  • För att kören och våra medlemmar ska gå framåt och utvecklas krävs det att vi kommer till alla körrepetioner, tisdagkvällar 18.30 - 21.30.

 

  • Givetvis kräver en kör av vårt format och ambitionsnivå ytterligare engagemang

av sina medlemmar och vi delar på såväl organisatoriska som kreativa uppgifter.

 

  • Som ny medlem koncentrerar du dig främst på att lära känna oss och lära in vår repertoar för att så småningom aktivt delta även i det övriga arbetet.

 

  • Har du frågor mejla oss på medlem

 

 

 

info@gothiashowchorus.se Copyright © GothiaShowChorus 2013