Vad förväntas av DIG?
Stuttgart 2011

Vad förväntas av DIG?

  • Är positiv och tycker om att sjunga


  • Kan sjunga rätt toner och hålla din stämma utan noter


  • Är beredd att jobba så att du kan din stämma utantill i varje sång


  • För att kören och våra medlemmar ska gå framåt och utvecklas krävs det att vi kommer till alla körrepetioner, tisdagkvällar 18.30 - 21.30.


  • Givetvis kräver en kör av vårt format och ambitionsnivå ytterligare engagemang av sina medlemmar och vi delar på såväl organisatoriska som kreativa uppgifter.


  • Som ny medlem koncentrerar du dig främst på att lära känna oss och lära in vår repertoar för att så småningom aktivt delta även i det övriga arbetet.


  • Har du frågor mejla oss på medlem